Twierdza Kłodzko

Twierdza Kłodzko to wzniesiona na początku epoki nowożytnej fortyfikacja, przez wiele lat pełniąca funkcję systemu obronnego.

Dlaczego warto odwiedzić Twierdzę Kłodzko

  • punkt widokowy
  • Twierdza Kłodzka
  • fort Owcza Góra
  • trasa podziemna
  • nocne zwiedzanie
  • muzeum ziemi kłodzkiej
  • kino pod gwiazdami
  • koncerty rockowe
  • imprezy

Historia

Jak głoszą zapiski czeskiego kronikarza Komasa, gród obronny na Górze Fortecznej w Kłodzku złożony był z postawionych z drewna budynków, które otoczone były palisadą. W 1114 roku gród został spalony przez czeskiego księcia Sobiesława, wówczas właściciela osady. Gród odbudowano 15 lat później, na zlecenie którego osadzony został w nim kasztelan Gronzata.

Na przełomie XIII i XIV wieku gród przebudowano na warowny zamek i stał się on siedzibą kolejnych przedstawicieli śląskiej linii Piastów. W latach 1327-1335 ziemią kłodzka władał Henryk VI Dobry, a jego następcą w latach 1337-1341 był Bolek II Ziębicki. Podczas panowania Jerzego z Podiebradów zamek stał się komfortową rezydencją, będącą luksusową siedzibą hrabstwa kłodzkiego. W ogromnej budowli znajdowały się pomieszczenia mieszkalne oraz kaplica i kościół św. Wacława oraz św. Marcina. Wodę czerpano z 60-metrowego szybu powstałego w 1393 roku.

Architekt Ernest Lorenz Kirschke  w latach 1557-1560 rozbudował fortyfikację o zamek średni i niższy stanowiący dodatkową ochronę grodu. W 1622 roku miasto zostało zniszczone a niektóre zagrożone zawaleniem budynki poddane zostały rozbiórce. Po wojnie w latach 1690-1702 odbudowano miasto i wprowadzono udoskonalenia umacniające mury obronne. Zostały one zastąpione kurtynami i bastionami, a w tym bastion Jabłonki, Ludmiły i Wacława – osłaniały Górę Forteczną od północy i wschodu, bastion Alarmowy i Dzwonnik oraz pół bastion Orzeł – od południa i zachodu. Bastiony zostały osłonięte rawelinami oraz fosą, który nadały współczesny wygląd twierdzy.

Twierdza w rękach Prus

W 1742 roku twierdza została przejęta przez Królestwo Pruskie w skutek pierwszej wojny śląskiej. Podczas panowania Fryderyka II umocniono fortyfikacje w Szczecinie, Głogowie, Wrocławiu, Świdnicy, Srebrna Góra, Kłodzku i Nysie. Rok później fortyfikator, generał Gerhard Cornelius de Wallrave sporządził nowe projekty umocnienia miasta Kłodzko, którego realizacją zajął się major inżynierii i porucznik pruski, Friedrich Christian von Wrede. W tym okresie powstał też fort pomocniczy dla fortu na Owczych Górze.

Po okresie wojny na śląsku w 1770 roku rozebrano resztki zamku mieszkalnego oraz części, w którym znajdowała się kaplica i kościół. W miejscu rozbudowy wzniesiono ogromny donżon pod przewodnictwem pułkownika Ludwiga Wilhelma von Reglera. Twierdza była umacniana do ostatniej chwili panowania Prus nad ziemią śląską. Do 1945 roku twierdza odgrywała rolę militarną oraz funkcjonowała jako miejsce ciężkiego więzienia. W 1864 roku więziono tam uczestników powstania styczniowskiego z Wielkopolski, a 6 lat później jeńców francuskich zniewolonych podczas wojny francusko-pruskiej.

Atrakcja Twierdza Kłodzko

Od roku 1960 twierdza uznawana jest za jedną z największych atrakcji kotliny kłodzkiej oraz zabytek, który udostępniany jest turystom wraz z trasą podziemną o długości około 1km. Co roku w Dni Twierdzy Kłodzkiej odtwarzane są rekonstrukcję bitwy z okresu wojen napoleońskich. Imprezy rozbudowywane są o kolejne atrakcje; Jarmark Forteczny, Noc w muzeum, Kino pod Gwiazdami czy koncert rockowy RockBastion. Co roku w październiku  odbywa się Oktober Festung, na którym odbywa się gra terenowa nawiązująca do aktywności żołnierzy w czasie pokoju oraz przedstawiającą niektóre wątki z historii Twierdzy Kłodzko.