miejsca

Śnieżka

Najwyższy szczyt na Dolnym Śląsku na granicy Polski i Czech - znajdujący się na wysokości
1602m n.p.m.

Szczeliniec Wielki

Najwyższy szczyt Gór Stołowych. Na wysokości 919m n.p.m znajduje się taras widokowy z panoramą Sudetów

Orlica

Szczyt graniczny i najwyższy punt w Górach Orlickich o wysokości 1084m n.p.m.