Kudowa Zdrój

Kudowa Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk w Europie. Kronikalna historia tego miasta sięga po XIV wiek. Obecnie miasto o powierzchni 33,9km² zamieszkuje ok. 9886 mieszkańców. Miasto znajduję się w dolinie na pograniczu Gór Stołowych i Podgórza Orlickiego na wysokości od 370 do 420 m n.p.m. przy granicy z Czechami, nad potokiem Bystra. W 1354 roku Kudowa znana była jako wieś Lipolitov. W późniejszym czasie nazwę zmieniono na Chudoba, oznaczająca w języku polskim ubóstwo – co prawdopodobnie oznaczało status materialny mieszkańców w tamtym okresie.

Kudowskie Źródła Uzdrowiskowe

W „Glacigrafii” Aeluriusa pojawiają się pierwsze wzmianki o kudowskich wodach mineralnych. Wiek XVII datuje się na odkrycie źródeł uzdrowiskowych oraz powstanie pierwszych drewnianych urządzeń kąpieliskowych.